Lidé

Interní vyučující

Křížkovského 10
místnost: 2.57

konzultační hodiny: úterý 11:15–12:15


Křížkovského 10
místnost: 2.55

konzultační hodiny: úterý 11:15–12:15


Křížkovského 10
místnost: 4.62

konzultační hodiny: pondělí 16:30–17:00


Křížkovského 10
místnost: 2.58

konzultační hodiny: čtvrtek 11:20–12:20


Křížkovského 10
místnost: 2.55

konzultační hodiny: středa 9:45–11:15


Křížkovského 10
místnost: 2.57

konzultační hodiny: pondělí 16:30–17:00


Křížkovského 10
místnost: 2.58

konzultační hodiny: úterý 13:15–14:15


Externí spolupracovníci

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (člen oborové rady DSP Románské literatury)

prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. (člen oborové rady DSP Románské literatury)

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (člen oborové rady DSP Románské literatury)

doc. PhDr. Jan Holeš, Ph.D.
(člen oborové rady DSP Románské jazyky)

doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. (člen oborové rady DSP Románské literatury)

Interní doktorandi

Mgr. Libuše Horská

konzultační hodiny: po dohodě e-mailem

Mgr. Linda Krausová

konzultační hodiny: po dohodě e-mailem

Mgr. Stanislav Pisklák

konzultační hodiny: po dohodě e-mailem

Mgr. Eva Gardášová

konzultační hodiny: po dohodě e-mailem.