Mgr. Zuzana Hildenbrand, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633356
Pracoviště:
Katedra romanistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.58
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Hildenbrand Z., Polická A. Nové výpůjčky a jejich ekvivalenty v češtině, francouzštině, řečtině a polštině. Časopis pro moderní filologii. 2014.
  Hildenbrand Z. À propos de quelques glissements de sens rocambolesques. Écho des Études Romanes. 2012.
  Sablayrolles J., Anastassyadis-Symeonidis A., Kacprzak A., Podhorná-Polická A., Humbley J., Jacquet-Pfau C., Martinez C., Nikolaou G., Bobinska A., Napieralski A., Bochnakowa A., Jakubczyk M., Hildenbrand Z. Emprunts et équivalents : étude de leurs diffusions respectives dans plusieurs langues. Cahiers de lexicologie. Dynamique de la recherche en lexicologie, lexicographie et terminologie au Brésil. 2012.
  Navrátilová Z. Emprunts lexicaux à lʼallemand dans le français. Romanica Olomucensia. 2011.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  Hildenbrand Z. Lexikální výpůjčky z němčiny v současné francouštině. In KADLEC J. (Eds.) 2012.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Navrátilová Z. Vermouth, kummel, kirsch – Wermutwein, Kümmelbranntwein, Kirsch(brannt)wein – trois emprunts à lʼallemand ?. In Bendová K., Vavrysová L. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2011.
  Navrátilová Z. Sylvaner, traminer, riesling : étude étymologique des trois emprunts à lʼallemand. In Kubátová J., UVÍROVÁ J. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2009.
  KAPITOLA V KNIZE
  Hildenbrand Z. Od vokálního projevu v hudbě k fonetice: výslovnost hlásky [r] ve zpívané francouzštině. Mnohotvárnost téhož aneb Podoby francouzského umění. 2013.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Lafontaine F., Hildenbrand Z., Bletton GY. Concours d'orthographe française. 2017.
  Hildenbrand Z., Hildenbrand B., Berard M., Žatka R., Bletton G., Koníčková Š. Dny francouzské kultury 2014. 2014.
  Hildenbrand Z., Voždová M., Matoušková J., Špička J., Křeháčková K., Hildenbrand B., Šrámek J., Beková J. Dny francouzské kultury 2013. 2013.
  Hildenbrand Z., VOŽDOVÁ M., HILDENBRAND B., Koníčková Š., BLETTON G., Pavlíček J. Dny francouzské kultury 2012. 2012.
  Koníčková Š., Hildenbrand Z., Křenková S. Une soirée à Montmartre. 2012.
  AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
  Beková J., Berard M., Hildenbrand Z., Hildenbrand B., Žatka R. Allez hop!. In Beková J. (Eds.) Allez hop!. 2013.
  Hildenbrand Z. Dobrá rada. Dobrá rada. 2012.
  ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
  Hildenbrand Z. Dny francouzské kultury (2. 4. - 26. 4. 2012). Žurnál UP Online. 2012.
  Navrátilová Z. Frichti. Programme de recherche TLF-Étym. 2008.
  Navrátilová Z. Kirsch. Programme de recherche TLF-Étym. 2008.
  Navrátilová Z. Nouille. Programme de recherche TLF-Étym. 2008.
  Navrátilová Z. Quetsche. Programme de recherche TLF-Étym. 2008.
  Navrátilová Z. Quiche. Programme de recherche TLF-Étym. 2008.
  Navrátilová Z., PITZ M. Kummel. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
  Navrátilová Z. Quenelle. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
  Navrátilová Z. Riesling. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
  Navrátilová Z. Rollmops. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
  Navrátilová Z. Schnaps. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
  Navrátilová Z. Schnick. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
  Navrátilová Z., LANG M. Sylvaner. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
  Navrátilová Z. Traminer. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
  Navrátilová Z., PITZ M. Vermouth. Programme de recherche TLF-Étym. 2007.
  OPONENTSKÝ POSUDEK
  Hildenbrand Z. Recenzní posudek na rukopis knihy Jarmily Bekové Vie et lumière. Most mezi dvěma světy. Vie et lumière. Most mezi dvěma světy. 2014.
  Hildenbrand Z. La politique d´immigration en France et en République tchèque. La politique d´immigration en France et en République tchèque. 2013.
  Hildenbrand Z. L'ANALYSE DE LA CULTURE D'ENTREPRISE FRANÇAISE. L'analyse de la culture d'entreprise française. 2013.
  Hildenbrand Z. Les investissements français en République Tchèque. Les investissements français en République Tchèque. 2013.
  Hildenbrand Z. Odraz nepokojů na cestovní ruch. Odraz nepokojů na cestovní ruch. 2013.
  Hildenbrand Z. Recenzní posudek na rukopis knihy Šárky Koníčkové Notions fondamentales d'économie et de gestion. Notions fondamentales d'économie et de gestion. 2013.
  Hildenbrand Z. ERASMUS Mobilité étudiante à des fins de stage des étudiants du programme Administration économique et sociale. ERASMUS Mobilité étudiante à des fins de stage des étudiants du programme Administration économique et sociale. 2012.
  Hildenbrand Z. Gestion d´une petite et moyenne entreprise, concrètement du point de vue du responsable de site. Gestion d´une petite et moyenne entreprise, concrètement du point de vue du responsable de site. 2012.
  Hildenbrand Z. IMPACT DE LA DÉCOLONISATION AU NOUVEL ORDRE ÉCONOMIQUE MONDIAL. IMPACT DE LA DÉCOLONISATION AU NOUVEL ORDRE ÉCONOMIQUE MONDIAL. 2012.
  Hildenbrand Z. Le Centre français d'Olomouc et son influence sur l'enseignement de la langue française. Le Centre français d'Olomouc et son influence sur l'enseignement de la langue française. 2012.
  Hildenbrand Z. Le rôle du management multiculturel dans la société contemporaine : le cas pratique de l´entreprise multinationale et sa filiale en République tchèque. Le rôle du management multiculturel dans la société contemporaine : le cas pratique de l´entreprise multinationale et sa filiale en République tchèque. 2012.
  Hildenbrand Z. L´Influence des Technologies de l´Information et de la Communication sur le français et leur emploi dans les cours de FLE. L´Influence des Technologies de l´Information et de la Communication sur le français et leur emploi dans les cours de FLE. 2012.
  Hildenbrand Z. Organisations volontaires et analyse d'un projet concret. Organisations volontaires et analyse d'un projet concret. 2012.
  PROJEKT
  PŘEKLAD
  Hildenbrand B., Hildenbrand Z. Lafayette, Kołłątaj et d'autres prisonniers de l'état français et polonais dans les forteresses moraves et tchèques à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles. In . (Eds.) Lafayette, Kołłątaj a další francouzští a polští státní vězňové v moravských a českých pevnostech na přelomu 18. a 19. století. 2017.
  Hildenbrand Z. Dlaždice. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2014.
  Hildenbrand Z. Přechod pro chodce. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2014.
  Hildenbrand Z. Tráva jinde není zelenější. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2014.
  Hildenbrand Z. Vůně. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2014.
  Hildenbrand Z. Bez razítka ani ránu. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2013.
  VEDENÍ PRÁCE
  Kabrhelová P. Les néologismes sémantiques dans le contexte des réseaux sociaux et de la communication internet. In Hildenbrand Z. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2014.
  Válková T. Traduction des surtitres d'opéra, Carmen de Georges Bizet. In Hildenbrand Z. (Eds.) bakalářská diplomová práce. 2014.
  Kavinová L. Anne Duprat: Des espaces imaginaires aux mondes possibles. Syllogisme de la fiction baroque. Komentovaný překlad. In Hildenbrand Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2013.
  Uvírová V. La comparaison des cinematographies française et tchèque pendant l'Occupation. In Hildenbrand Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2013.
  Štalcerová T. Le déclin du multiculturalisme en Belgique, en France et aux Pays-Bas ?. In Hildenbrand Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2013.
  Schleiderová T. Les différences d'emploi des mots en -ing dans la langue française par rapport a la langue anglaise. In Hildenbrand Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2013.
  Máchová L. Les néologismes en économie appliquée et management. In Hildenbrand Z. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2013.
  Janová A. Les propositions et les reformes du president francais Nicolas Sarkozy et de son gouvernement de 2007 a 2012. In Hildenbrand Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2013.
  Zelenková K. Filmový překlad - jeho specifika se zaměřením na teorii titulkování. In Hildenbrand Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2012.
  Telekyová M. Néologismes et emprunts dans les langues française, tchèque et slovaque : vers des anglicismes modernes. In Hildenbrand Z. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2012.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Didaktika francouzského jazyka 2 KRF/UZDI2 LS 2
  Didaktika francouzského jazyka 2 KRF/UZDI2 LS Cv 1
  Fonetika francouzštiny KRF/FF LS 1
  Fonetika francouzštiny KRF/FF LS Cv 1
  Jazyková cvičení z francouzštiny 3 KRF/JC3 ZS Cv 4
  Jazyková cvičení z francouzštiny 4 KRF/JC4 LS Cv 4
  Morfologie francouzštiny KRF/M LS Se 1
  Morfologie francouzštiny KRF/M LS 1
  Normativní mluvnice 1 KRF/NML1 ZS Cv 1
  Normativní mluvnice 1 KRF/NML1 ZS 1
  Normativní mluvnice 1 KRF/NM1 ZS Cv 2
  Rezervace místnosti KRF/REZMI LS 7
  Rezervace místnosti KRF/REZMI ZS 2
  Tlumočnický seminář 1 KRF/TS1 ZS Cv 2
  Vybrané kapitoly z fr. fonetiky KRF/VKFRF ZS 1
  Vybrané kapitoly z fr. fonetiky KRF/VKFRF ZS Cv 1
  Vybrané kapitoly z fr. fonetiky KRF/VKFF ZS Cv 1
  Vybrané kapitoly z fr. fonetiky KRF/VKFF ZS 1