Benjamin Hildenbrand, M.A.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633356
Pracoviště:
Katedra romanistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.58
Pracovní zařazení:
lektor
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Hildenbrand B. L'intertextualité dans l'œuvre de Michel Houellebecq. Svět literatury. 2015.
  Hildenbrand B. Dalles. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2014.
  Hildenbrand B. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2014.
  Hildenbrand B. Passage pour piétons. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2014.
  Hildenbrand B. Sans tampon, pas de gloire. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2013.
  Hildenbrand B. Stroheim. Bunker : revue hétéro-gène sans protection. 2007.
  Hildenbrand B. On peut rire de tout, mais... tout seul !. Bunker : revue hétéro-gène sans protection. 2006.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Hildenbrand B. Jacques Tati : Nul n'est prophète en son pays. In Voždová M., Holeš J. (Eds.) Les faces multiples de l'identité culturelle française. 2015.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Janaček J., Smejkalová A., Belarova H., Hildenbrand B. Jsme ze stejné planety 2: PIQUE-NIQUE. 2017.
  Hildenbrand Z., Hildenbrand B., Berard M., Žatka R., Bletton G., Koníčková Š. Dny francouzské kultury 2014. 2014.
  Hildenbrand Z., Voždová M., Matoušková J., Špička J., Křeháčková K., Hildenbrand B., Šrámek J., Beková J. Dny francouzské kultury 2013. 2013.
  Hildenbrand Z., VOŽDOVÁ M., HILDENBRAND B., Koníčková Š., BLETTON G., Pavlíček J. Dny francouzské kultury 2012. 2012.
  AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
  Beková J., Kozlová A., Quéret-Podesta A., Hildenbrand B. Allez Hop! 2. Allez Hop! 2. 2016.
  Hildenbrand B. A15: Charlie Hebdo. 2016.
  Beková J., Berard M., Hildenbrand Z., Hildenbrand B., Žatka R. Allez hop!. In Beková J. (Eds.) Allez hop!. 2013.
  RECENZE
  Hildenbrand B. Bernard Maris, Houellebecq économiste. Romanica Olomucensia. 2016.
  Hildenbrand B. Ben Jeffery, Anti-Matter : Michel Houellebecq and depressive realism. Romanica Olomucensia. 2014.
  OPONENTSKÝ POSUDEK
  Hildenbrand B. L´efficacité des régimes de travail dans le transport de marchandises. L´efficacité des régimes de travail dans le transport de marchandises. 2017.
  Hildenbrand B. Stratégie de Marketing Saint Gobain stratégie du groupe. Stratégie de Marketing Saint Gobain stratégie du groupe. 2017.
  Hildenbrand B. Nouvelle Vague en cinématographie française: Jean-Luc Godard et François Truffaut. Nouvelle Vague en cinématographie française: Jean-Luc Godard et François Truffaut. 2016.
  Hildenbrand B. La folie dans les contes de Guy de Maupassant. La folie dans les contes de Guy de Maupassant. 2014.
  Hildenbrand B. L´économie de la Polynésie française: Impact de l´importation et l´exportation. L´économie de la Polynésie française: Impact de l´importation et l´exportation. 2013.
  Hildenbrand B. Le rôle des marques et de la publicité dans la société de consommation (cas Benetton). Le rôle des marques et de la publicité dans la société de consommation (cas Benetton). 2012.
  PŘEKLAD
  Hildenbrand B., Hildenbrand Z. Lafayette, Kołłątaj et d'autres prisonniers de l'état français et polonais dans les forteresses moraves et tchèques à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles. In . (Eds.) Lafayette, Kołłątaj a další francouzští a polští státní vězňové v moravských a českých pevnostech na přelomu 18. a 19. století. 2017.
  Hildenbrand B. Jiří Šulc : Opération Bruneval. L'amitié franco-tchéco-slovaque. 2016.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Francouzský film 1 KRF/FRF1 ZS Se 2
  Francouzský film 2 KRF/FRF2 LS Se 2
  Jazyková cvičení z francouzštiny 5 KRF/JC5 ZS Cv 2
  Jazyková cvičení z francouzštiny 6 KRF/JC6 LS Cv 2