Konference

Přes skromné rozměry Italského centra se olomouckým italianistům podařilo zorganizovat několik významných vědeckých konferencí. V říjnu 2005 to byla konference Dalla letteratura al film (e ritorno) – Od literatury k filmu (a nazpět), zaměřená na vztah italské literatury a filmu. Setkání se zúčastnilo čtyřicet významných odborníků z jedenácti zemí tří kontinentů. Ve svých příspěvcích účastníci reflektovali zejména problémy týkající se filmového zpracování literárních děl, ale nechyběly ani teoretické příspěvky o sémiotické povaze obou umění, o jejich způsobu vyprávění, o filmové tematice v literárních dílech, o vztahu spisovatelů ke kinematografii.

V červnu roku 2006 díky štědré pomoci italské nadace Fondazione Cassamarca uspořádalo Italské centrum ve spolupráci s opavskými italianisty konferenci nazvanou Itinera latinitatis, jejímž cílem bylo věnovat pozornost šíření latinské, italské a románské vzdělanosti z románského jihu do střední Evropy. Zároveň s konferencí byla ve spolupráci s olomouckou pobočkou Zemského archivu připravena výstava středověkých a renesančních rukopisů italské provenience. Seriózní vědecký program byl večer zakončen velkolepým italským večírkem, během něhož vystoupila benátská rocková skupina Yogurt a také proběhla Sgropin párty, během níž skupina Beton’s Group ve speciální nerezové míchačce připravovala koktejl “sgropin”.

V roce 2015 jsme uspořádali konferenci Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati. Účastnilo se jí padesát lingvistů a literárních vědců téměř výhradně ze zahraničí, často velmi zvučných jmen (Maurizio Dardano, Massimo Fusillo, Beatrice Alfonzetti, Giuseppe Frasso, atd.). Účastníci konference  se zamýšleli nad různými důvody (praktickými, psychologickými, uměleckými, politickými, apod.), které člověka přivádějí k psaní, jaké volí při psaní strategie a jakou povahu pak jejich písemná produkce má. Z konference jsme pořídili rozsáhlý sborník, který byl vydán ve florentském nakladatelství Franco Cesati.