Konference

Přestože olomoucká italianistika není v rámci katedry romanistiky velkým pracovištěm, podařilo se jí v posledních letech zorganizovat dvě významné mezinárodní konference. V říjnu 2005 uspořádala dosud největší vědeckou konferenci v dějinách české italianistiky, nazvanou Dalla letteratura al film (e ritorno) – Od literatury k filmu (a nazpět), zaměřenou na vztah italské literatury a filmu. Setkání se zúčastnilo čtyřicet významných odborníků z jedenácti zemí tří kontinentů. Ve svých příspěvcích účastníci reflektovali zejména problémy týkající se filmového zpracování literárních děl, ale nechyběly ani teoretické příspěvky o sémiotické povaze obou umění, o jejich způsobu vyprávění, o filmové tematice v literárních dílech, o vztahu spisovatelů ke kinematografii.

V červnu roku 2006 díky štědré pomoci italské nadace Fondazione Cassamarca uspořádala italianistika konferenci nazvanou Itinera latinitatis, jejímž cílem bylo věnovat pozornost šíření latinské, italské a románské vzdělanosti z jihu do střední Evropy. Zároveň s konferencí byla ve spolupráci s olomouckou pobočkou Zemského archivu připravena výstava středověkých a renesančních rukopisů italské provenience.

Seriózní vědecký program byl večer zakončen velkolepým italským večírkem, během něhož vystoupila benátská rocková skupina Yogurt a také proběhla Sgropin párty, během níž skupina Beton’s Group ve speciální nerezové míchačce připravovala koktejl “sgropin”.

Kolektiv olomouckých italianistů rovněž vystupuje se svými příspěvky na vědeckých konferencích v Itálii či v dalších evropských zemích (Polsko, Maďarsko, Velká Británie, Belgie, Rakousko) a přednáší na partnerských univerzitách (Řím, Milán, Udine, Macerata, Toruń). Podrobné údaje jsou uvedeny u jednotlivých akademických pracovníků.