Zahraničí

Erasmus pobyty

Italské centrum Katedry romanistiky FF UP uzavřelo v rámci projektu Erasmus dohodu o výměně studentů a pedagogů s mnoha italskými univerzitami a též s univerzitami v dalších zemích (Polsko, Chorvatsko), na nichž existují významná italianistická pracoviště. Délka studijního pobytu našich studentů se pohybuje podle druhu smlouvy v rozmezí 4-9 měsíců. Na základě aktuální finanční situace je možné ve vybraných případech studium dále prodloužit. Počet nabízených míst převyšuje počet studentů, a je tedy vyloučeno, aby zájemce o zahraniční pobyt nebyl uspokojen. Mezi našimi partnerskými univerzitami jsou jak velké univerzity světového jména, tak menší univerzity, vybírat je možné i podle tradice, charakteru města a regionu (zastoupeny jsou univerzity od Udine až po Bari, včetně Sassari na Sardinii).  Absolvování semestrální výuky na italské univerzitě považujeme nejen za důležitou součást odborného formování našich studentů, ale i za cennou životní zkušenost.

Na partnerských univerzitách naši studenti poznávají italský univerzitní systém, navštěvují přednášky nejvýznamnějších kapacit v oboru a mají možnost konfrontovat své znalosti s italskými vrstevníky. Poznávají v praxi italskou mentalitu, životní styl, cestují, navazují přátelství a účastní se studentského života. Pobyt v zahraničí je rovněž neocenitelným nástrojem pro trénink konverzačních a komunikativních schopností.

Partnerská pracoviště Italské filologie

Università La Sapienza, Řím

http://www.uniroma1.it/

 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milán

http://www.unicatt.it/

 

Università degli Studi, Udine

http://www.uniud.it

 

Università degli Studi, Florencie

http://www.unifi.it

 

Università degli Studi, Macerata

http://www.unimc.it

 

Università degli Studi, Bari

http://www.uniba.it

 

Jagellonskij Uniwersytet, Krakov

http://www.uj.edu.pl/index.html

 

Università degli Studi Roma Tre

www.uniroma3.it

 

Università degli Studi di Torino    

www.unito.it

 

Università degli Studi di Parma

www.unipr.it

 

Università per Stranieri di Siena

www.unistrasi.it

 

Università degli Studi di Sassari

www.uniss.it

 

Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio", Chieti-Pescara

www.unich.it

 

Sveučilište u Zadru (University in Zadar)

www.unizd.hr