Zahraničí

Erasmus pobyty

Italianistika na katedře romanistiky uzavřela v rámci projektu Erasmus, vyhlášeného Evropskou unií, dohodu o výměně studentů a pedagogů s předními italskými univerzitami, s jednou finskou a se dvěma polskými univerzitami, na kterých existují významná italianistická pracoviště. Délka studijního pobytu našich studentů se pohybuje podle druhu smlouvy v rozmezí 4-9 měsíců. Na základě aktuální finanční situace je možné ve vybraných případech studium dále prodloužit. Italská sekce disponuje tolika volnými místy, že je vyloučeno, aby zájemce o zahraniční pobyt nebyl uspokojen. Naopak obvykle si může destinace vybírat. Absolvování semestrální výuky na italské univerzitě považujeme nejen za důležitou součást odborného formování našich studentů, ale i za cennou životní zkušenost.

Na partnerských univerzitách naši studenti poznávají italský univerzitní systém, navštěvují přednášky nejvýznamnějších kapacit v oboru a mají možnost konfrontovat své znalosti s italskými vrstevníky. Poznávají v praxi italskou mentalitu, životní styl, cestují, navazují přátelství a účastní se studentského života. Pobyt v zahraničí je rovněž neocenitelným nástrojem pro trénink konverzačních a komunikativních schopností.

Partnerská pracoviště Italské filologie

Università La Sapienza, Řím

Univerzita La Sapienza je jednou ze tří římských univerzit a jednou z největších univerzit v Evropě. Byla oficiálně založena roku 1303, ale to již téměř sto let existovala jako teologická kolej Schola palatina. Rychle se rozvíjela od osvícenských dob a mohutný růstový impuls dostala zejména ve 20. a 30. letech 20. století, kdy byl vybudován její současný monumentální areál. Univerzita, na které studuje téměř 150 000 studentů, disponuje ohromující škálou fakult (21), ústavů (přes 130) a nabízených předmětů a její katedra italianistiky patří k nejprestižnějším světovým pracovištím. Italskou metropoli Řím není třeba představovat: město antických monumentů, fontán, barokních chrámů, středověkých věží, rozlehlých náměstí i barvitých uliček po staletí fascinuje cestovatele a každý rok přitahuje miliony turistů.

http://www.uniroma1.it/


Università Cattolica del Sacro Cuore, Milán

Soukromá katolická univerzita Sacro Cuore byla založena teprve v roce 1921, z iniciativy otce Agostina Gemelliho, studuje na ní asi 40 000 studentů a sestává ze 14 fakult, z nichž některé se nacházejí mimo Milán. Slavná jsou její lékařská fakulta a nemocnice se sídlem v Římě, jejímiž pacienty jsou mimo jiné papežové. Dokonalá organizace, důraz na kvalitu a pečlivý výběr studentů univerzitu brzy zařadil k nejprestižnějším italským vysokým školám, což platí dvojnásob pro obor italianistiky. Filozofická fakulta sídlí nedaleko historického centra v překrásné budově bývalého kláštera sv. Ambrože (s křížovými chodbami navrženými slavným renesančním architektem Bramantem), v těsné blízkosti velkolepé románské baziliky sv. Ambrože.

http://www.unicatt.it/

Università degli Studi, Udine

Univerzita v Udine byla založena teprve v roce 1978 jako výsledek emancipace furlánské kultury. Dnes je významnou univerzitou renomovanou mimo jiné kvalitou výuky cizích jazyků. Udine (100.000 ob.), metropole kraje Furlánsko, je spíše středoevropské než italské město. Leží pod Alpami nedaleko rakouských a slovinských hranic a je křižovatkou italské, slovanské, německé a furlánské kultury.

http://www.uniud.it

 

Università degli Studi, Florencie

Univerzita ve Florencii patří se svými 60.000 studenty mezi největší italské univerzity. Byla založena v roce 1321 a plně obnovena v roce 1923 a dnes je prestižní institucí v široké řadě oborů. Florencii netřeba představovat: je jedním z největších evropských uměleckých klenotů, jedno velké muzeum výtvarného umění, kolébka humanismu a renesance.

http://www.unifi.it


Università degli Studi, Macerata

Univerzita v Maceratě je starobylou univerzitou (založena r. 1260) menších rozměrů, převážně humanistického zaměření. Jejími klady jsou soudržnost akademické komunity, flexibilita, bezprostřednější kontakt mezi studenty a pedagogy. Macerata (43.000 obyvatel) je poklidné, středně velké město v atraktivním prostředí kraje Marche, vklíněné mezi jaderské pobřeží a předhůří Apenin s národním parkem Monti Sibillini.

http://www.unimc.it


Università degli Studi, Bari

Univerzita v Bari je poměrně mladou univerzitou (zal. 1924), která se však v průběhu 20. stol. stala jednou z největších a nejvýznamnějších univerzit na italském jihu. Bari je větší město (320.000 ob.) s bohatým kulturním i ekonomicko-průmyslovým životem, dějiště rozsáhlých veletrhů a již od starověku významný obchodní přístav římské říše. Prolínají se zde západní i východní vlivy, což se odráží i na překrásném historickém městě plném významných památek. Bari ocení milovníci jihoitalské středomořské kultury, mentality, životních rytmů, a zvyků.

http://www.uniba.it


Jagellonskij Uniwersytet, Krakov

Krakovská univerzita, založená roku 1364, je jednou z nejstarších a nejdůležitějších středoevropských univerzit, po staletí konkurentkou pražské univerzity. Její filozofická fakulta má rozsáhlé italianistické pracoviště s bohatou historií, v současné době spolupracující s nově založeným institutem pro studium humanismu. Krakov, staré sídelní město polských králů, je považován za perlu mezi polskými městy.

http://www.uj.edu.pl/index.html