Vědecká činnost

Věda a výzkum

Vysokého mezinárodního renomé dosáhla olomoucká italianistika výzkumem humanistického díla Francesca Petrarky, zejména jeho morálních dialogů, politického myšlení a nového zobrazení přírody v autobiografických spisech a lyrické poezii. Na poli novější literatury má Italské centrum významné místo v analýze prozaického a dramatického díla Luigiho Pirandella, Gianiho Stupariche, ale též vztahu mezi moderní literaturou a filmovou tvorbou, především v případě bratří Tavianiů a Bernarda Bertolucciho. V poslední době rozvíjíme též studium dokumentárního filmu a filmového díla Piera Paola Pasoliniho a italské postoje k české otázce a vzniku Československa v roce 1918. Mnoho let sledujeme recepci italské kultury u nás: inscenace her italských dramatiků na českých jevištích, recepci Danta, Petrarky a Boccaccia a dalších autorů v českém prostředí.

Na poli jazykovědy se zabýváme především italskou syntaxí (současnou i historickou), metajazykovými úvahami v současné beletrii, specifiky úředního jazyka a italštinou v textech psaných italskými emigranty.

Kromě vědeckých výzkumů s výstupy v zahraničních odborných publikacích se aktivně účastníme kulturního dění v České republice jako recenzenti, publicisté zabývající se moderní italskou prózou i poezií, překladatelé, autoři rozhlasových literárních pořadů a příruček a vysokoškolských učebnic (italská syntax, italská literatura, italské dějiny, italské reálie). Do odborných aktivit se pokoušíme zapojit i naše studenty, kteří jsou například autory mnoha článků o italské literatuře na literárním portále iLiteratura.

Romanica olomucensia

Pracovníci olomoucké italianistiky se podílejí na vydávání vědeckého romanistického časopisu „Romanica Olomucensia“. Jako sborník tento časopis vycházel již roku 1973, v roce 2008 byl přeměněn na regulérní časopis vycházející dvakrát ročně. Časopis podrobuje došlé příspěvky přísnému recenznímu řízení a publikuje pouze texty s nesporným vědeckým přínosem.