Vědecká činnost

Věda a výzkum

Kolektiv italianistů katedry romanistiky se soustavně věnuje vědecké činnosti. Vzhledem ke skromným rozměrům oboru nelze jít cestou pokrytí širokých tematických skupin, proto se vyučující zaměřují na několik málo oblastí, v nichž dosahují pozoruhodných výsledků, které publikují v nejprestižnějších světových vědeckých časopisech.

Vysokého mezinárodního renomé dosáhla olomoucká italianistika výzkumem humanistického díla Francesca Petrarky, zejména jeho morálních dialogů, politického myšlení a nového zobrazení přírody v autobiografických spisech a lyrické poezii. Na poli novější literatury má Italské centrum významné místo v analýze prozaického a dramatického díla Luigiho Pirandella, Gianiho Stupariche, ale též vztahu mezi moderní literaturou a filmovou tvorbou, především v případě bratří Tavianiů a Bernarda Bertolucciho. V poslední době rozvíjíme též studium dokumentárního filmu a filmového díla Piera Paola Pasoliniho. Mnoho let sledujeme recepci italské kultury u nás: inscenace her italských dramatiků na českých jevištích, recepci Danta, Petrarky a Boccaccia v českém prostředí, českou italianistiku a překlady italské literatury po roce 1989.

Na poli jazykovědy se zabýváme především italskou syntaxí (současnou i historickou), metajazykovými úvahami v současné beletrii, specifiky úředního jazyka a italštinou v textech psaných italskými emigranty.  

 

Kromě vědeckých výzkumů s výstupy v zahraničních odborných publikacích se aktivně účastníme kulturního dění v České republice jako recenzenti, publicisté zabývající se moderní italskou prózou i poezií, překladatelé, autoři rozhlasových literárních pořadů a příruček a vysokoškolských učebnic (italská syntax, italská literatura, italské dějiny, italské reálie).

Romanica olomucensia

Pracovníci olomoucké italianistiky se podílejí na vydávání vědeckého romanistického časopisu „Romanica Olomucensia“. Jako sborník tento časopis vycházel již roku 1973, v roce 2008 byl přeměněn na regulérní časopis vycházející dvakrát ročně. Časopis podrobuje došlé příspěvky přísnému recenznímu řízení a publikuje pouze texty s nesporným vědeckým přínosem.

iLiteratura

Kolektiv italianistů zajišťuje náplň italského oddílu internetového literárního serveru iliteratura (odkaz na www.iliteratura.cz). Tento server zprostředkovává české kulturní veřejnosti informace o dění ve světové literatuře. V italském oddílu jsou uveřejňovány recenze na nově publikované překlady z italské literatury, upozornění na zajímavé knihy publikované v Itálii, na udílení literárních cen. Server také nabízí profily autorů, rozbory a ukázky děl nejen ze současné italské literatury, ale i z celé její historie. Autory příspěvků jsou jak členové sekce, tak odborníci z jiných univerzit nebo nezávislí publicisté. Snažíme se do tohoto projektu zapojit i naše studenty, aby získali zkušenosti s publikační činností. V současné době má italský oddíl iLiteratury přes 300 příspěvků a je tak jedním z nejdůležitějších českých informačních zdrojů o italské literatuře.