Vědecká činnost

Věda a výzkum

Kolektiv italianistů katedry romanistiky se soustavně věnuje vědecké činnosti. Vzhledem ke skromným rozměrům oboru nelze jít cestou pokrytí širokých tematických skupin, proto se vyučující zaměřují na několik málo oblastí, v nichž dosahují pozoruhodných výsledků, které publikují v nejprestižnějších světových vědeckých časopisech.

Vysokého mezinárodního renomé dosáhla italianistika výzkumem humanistického díla Francesca Petrarky, zejména jeho morálních dialogů a jeho politických prací. Na poli novější literatury má italianistika významné místo v analýze prozaického a dramatického díla Luigiho Pirandella. Interpretační problémy spojené s Pirandellovou tvorbou probudily náš zájem také o filmové adaptace jeho povídek a o problémy filmové adaptace literárních děl obecně.

Kromě vysoce specializovaných vědeckých výzkumů s výstupy v zahraničních odborných publikacích, se olomoučtí italianisté aktivně účastní kulturního dění v České republice jako recenzenti, publicisté zabývající se moderní italskou prózou i poezií, překladatelé, autoři rozhlasových literárních pořadů a didaktických příruček.

Romanica olomucensia

Pracovníci olomoucké italianistiky se podílejí na vydávání vědeckého romanistického časopisu „Romanica Olomucensia“. Jako sborník tento časopis vycházel již roku 1973, v roce 2008 byl přeměněn na regulérní časopis vycházející dvakrát ročně. Časopis podrobuje došlé příspěvky přísnému recenznímu řízení a publikuje pouze texty s nesporným vědeckým přínosem.

iLiteratura

Kolektiv italianistů zajišťuje náplň italského oddílu internetového literárního serveru iliteratura (odkaz na www.iliteratura.cz). Tento server zprostředkovává české kulturní veřejnosti informace o dění ve světové literatuře. V italském oddílu jsou uveřejňovány recenze na nově publikované překlady z italské literatury, upozornění na zajímavé knihy publikované v Itálii, na udílení literárních cen. Server také nabízí profily autorů, rozbory a ukázky děl nejen ze současné italské literatury, ale i z celé její historie. Autory příspěvků jsou jak členové sekce, tak odborníci z jiných univerzit nebo nezávislí publicisté. Snažíme se do tohoto projektu zapojit i naše studenty, aby získali zkušenosti s publikační činností. V současné době má italský oddíl iLiteratury přes 300 příspěvků a je tak jedním z nejdůležitějších českých informačních zdrojů o italské literatuře.