Publikace

Pracovníci olomoucké italianistiky publikují v prestižních světových vědeckých časopisech a sbornících. Podrobný seznam publikací je uveden u jmen vyučujících v odkazu personalia. Zde připomínáme alespoň některé významné a oblíbené monografické publikace.

2017

Název publikace
Breve guida alla sintassi italiana
Autoři
Francesco Bianco
Místo vydání
Firenze
Rok vydání
2017
Nakladatel
Franco Cesati
Počet stran
132
ISBN
978-88-7667-632-1
Anotace

A me mi si può dire? In bicicletta è complemento di mezzo o di modo? Il soggetto è colui che compie l’azione? Che cos’è una dislocazione a destra?
Sono molte le domande che ci poniamo sulla sintassi dell’italiano, da quelle più semplici a quelle più complesse, alle quali non è sempre facile trovare una risposta soddisfacente.
La Breve guida alla sintassi italiana nasce con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro, semplice e scientificamente  aggiornato: i quattro capitoli del volume, corredati da centinaia di esempi e da un glossario finale, orientano insegnanti, studenti e semplici appassionati di lingua attraverso le strutture sintattiche dell’italiano scritto e parlato.


Název publikace
Dějiny Itálie
Autoři
Jan F. Pavlíček
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2017
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
247
ISBN
9788024452746
Anotace

Kniha poskytuje přehled o dějinách Itálie od rozpadu Západořímské říše v roce 476 do vzniku Italské republiky v roce 1946. Na Dějiny Itálie bude navazovat druhý díl zabývající se jak dobou nejnovější, tj. od Druhé světové války po současnost, tak přehledem italských reálií a důležitých společenských témat. Práce se zaměřila na politicko-společenský přehled, doplněný přehledem italského výtvarného umění, kde bylo upřednostněno demonstrování daného slohu na konkrétním příkladu. Text je doplněn poznámkovým aparátem, který má zájemcům nabídnout materiály k dalšímu studiu a zároveň představit důležité italské historiografické práce.


Název publikace
Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati
Autoři
Francesco Bianco and Jiří Špička
Místo vydání
Firenze
Rok vydání
2017
Nakladatel
Cesati
Počet stran
ISBN

Název publikace
Colonie letterarie, Immagini dell'Africa italiana dalla fine del sogno imperiale agli anni Sessanta
Autoři
Barbara Tonzar
Místo vydání
Rok vydání
Nakladatel
Počet stran
ISBN
Anotace

2016

Název publikace
Sulle fonti italiane de La Galatea di Cervantes
Autoři
Valerio Nardoni
Místo vydání
Alessandria
Rok vydání
2016
Nakladatel
Edizioni dell’Orso
Počet stran
282
ISBN
978-88-6274-663-2
Anotace

La Galatea (1585), opera prima di Miguel de Cervantes, rappresenta un laboratorio imprescindibile nell'elaborazione di quello che sarà il capolavoro assoluto di questo grande autore. Trattandosi di un romanzo pastorale, il tessuto del testo accoglie una molteplicità di generi letterari che si intrecciano e dialogano fra loro, dalla poesia alla prosa, dal trattato all'invettiva, dalla lettera al teatro, ecc. Nell'elaborazione della complessa architettura della sua opera, in più occasioni Cervantes si serve di materiali provenienti dall'Italia, che rielabora opportunamente per insierirli nel nuovo contesto. Il confronto con le fonti originali (laddove sia stato possibile rintracciarle) può dunque portarci all'interno del laboratorio di Cervantes, mostrnadoci alcuni aspetti che possono far luce sull'opera in questione e sulla sua scrittura. Nei tre capitoli che compongono il volume, Nardoni approfondisce l'utilizzo di alcuni stilemi petrarcheschi in funzione narrativa; mette a punto uno schema completo delle imitazioni  provenienti alla trattatistica (individuando una nuova fonte oltre a quelle già note di Bembo ed Equicola); e propone infine un quadro di relazioni con la novellistica italiana, che porta ad una riflessione generale sull'architettura globale della Galatea, che si conclude con un inedito contatto con il Quijote. Come scrive Flavia Gherardi nella prefazione al volume, La Galatea è un testo che viene qui “fotografato, ispezionato, nelle sue acrobatiche relazioni con la gamma dei referenti diacronicamente o sincronicamente acclimatati all’interno del romanzo”.

2014

Název publikace
Le macchine entrano nelle navi
Autoři
Petr Hruška (překlad Jiří Špička a Paolo Maccari)
Místo vydání
Roma
Rok vydání
2014
Nakladatel
Valigie rosse
Počet stran
94
ISBN
978-88-985180-9-8
Anotace

Hruška non pubblicava durante la normalizzazione, difficilmente sarebbe stato possibile. Per i gusti del regime la sua poesia era troppo cruda e sincera. Anche se Hruška non trattava argomenti politici, il regime di allora avrebbe riconosciuto immediatamente la sua voce che parlava libera e senza limitazioni ideologiche. Simili voci erano giudicate automaticamente inammissibili e pericolose: manifestavano infatti la verità interiore sullo stato della società, quell’autentica, unica e intima verità dell’uomo. Aprivano spazi umani dentro cui il regime non aveva accesso con le sue goffaggini, gli schemi ideologici e le menzogne celestemente trasparenti, dove ai suoi occhi si nascondeva una minaccia di indipendenza interiore.

Chi, come Hruška, era in grado di scorgere la realtà nuda nel tremito di un unico eloquente secondo, non poteva essere accettato dal regime, che aveva invece bisogno di aggiustare continuamente la realtà, di adattarla, di smussarne le punte, di verniciarla con colori rosei.


Název publikace
Výstup na Mont Ventoux
Autoři
Francesco Petrarca
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Nakladatel
Vyšehrad
Počet stran
ISBN
Anotace

překlad Jan Janoušek, úvod a kometnář Jiří Špička, doslov Tomáš Nejeschleba


Název publikace
Ars conceptus – vnitřní prostor
Autoři
Jan F. Pavlíček
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2014
Nakladatel
Centrum experimentálního divadla
Počet stran
ISBN
Anotace

Na konci loňského roku byla vydána kniha Jana F. Pavlíčka Ars Conceptus – Vnitřní prostor. Publikaci vydalo Centrum experimentálního divadla, p. o. za podpory Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci jejích grantových programů – Institucionálního rozvojového plánu – V. Excelence vzdělávání. Základním smyslem projektu, jenž dostal jméno Ars Conceptus – Vnitřní prostor, bylo pochopení problematiky vnitřního prostoru, jak je nazírán a pojímán jednotlivými tvůrci a jakých je schopen interpretací. Pro možnost zpracovat takovouto látku bylo nutné jasně vymezit kritéria zájmu. Kvůli ucelenosti byl celý projekt vytýčen malbou s orientací na hlediska obsahová a stylová. Pojímání tématu bylo řešeno v těchto rovinách: fantaskno, vnitřní struktura a abstraktní geometrie. První kategorii zastupuje Josef Bubeník, druhou Tomáš Medek a poslední Vladimíra Sedláková. Každý z autorů má k myšlence vnitřního prostoru svůj svébytný a zcela odlišný přístup.Během roku 2012 byly realizovány v galerii brněnského HaDivadla autorské výstavy všech třech výtvarníků s úkolem pojmout vnitřní prostor. Kniha Ars Conceptus vychází z praktického zpracování tohoto tématu jednotlivými umělci, kteří si museli tuto problematiku uvědomit a pojmout způsobem, který odpovídal zadání projektu Ars Conceptus – Vnitřní prostor. Charakterem jednotlivých výstavních výstupů byla koncepční celistvost, naopak porovnání všech tří výstupů nabídlo velmi bohatou interpretační možnost vnitřního prostoru, která vedla až ke ztotožnění s vnitřním světem. Při výběru jednotlivých umělců byla zohledněna i jejich provenience. Všichni tři tvůrci mají bohatou mezinárodní zkušenost, přesto můžeme tvrdit, že svůj autorský život spojují s městem Brnem.

Další ze záměrů knihy je zaplnit mezery o umělcích, kteří spolupracují v nadnárodním kontextu, mají bohatou výstavní činnost, jejich tvorba má stylovou profilaci a může být označena nejen za původní, ale v jistém smyslu i zásadní. Zpracování jednotlivých studií nebylo vedeno snahou popsat formální kritéria a jejich detailní rozbor, nýbrž poukázat na souvislosti internacionální i místní. Dále byl brán zřetel na hlediska stylová a umělecké zázemí předních světových tvůrců (studie Donalda Judda, Arthura Schwarze, ap.), jejichž myšlenky se logicky odráží i v našem prostředí.


Název publikace
Petrarca v Provence: údolí, město, hora
Autoři
Jiří Špička
Místo vydání
Olomouci
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Letteratura Italiana: Del Medioevo E Del Rinascimento
Autoři
Jiří Špička a kolektiv
Místo vydání
Rok vydání
2014
Nakladatel
Počet stran
ISBN
Anotace

2013

Název publikace
Bertolucci. Il cinema, la letteratura. Il caso "Prima della rivoluzione"
Autoři
Alessandro Marini
Místo vydání
Alessandria
Rok vydání
2013
Nakladatel
Falsopiano
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Boccaccio 2013. Poetika Dekameronu a dva způsoby, jak být člověkem
Autoři
Jiří Špička – Marcello Bolpagni – Lenka Kováčová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Griselda
Autoři
Giovanni Boccaccio
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Nakladatel
Vyšehrad
Počet stran
ISBN
Anotace

překlad Lenka Kováčová, komentář a doslov Jiří Špička

2010

Název publikace
Petrarca: homo politicus
Autoři
Jiří Špička
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2010
Nakladatel
Argo
Počet stran
ISBN
Anotace

2009

Název publikace
Bludiště seznamů
Autoři
Umberto Eco
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2009
Nakladatel
Argo
Počet stran
ISBN
Anotace

 přel. Lenka Kováčová a kol.

2008

Název publikace
Blues per una ragazza pazza
Autoři
Václav Hrabě
Místo vydání
Novi Ligure
Rok vydání
2008
Nakladatel
Puntoacapo
Počet stran
ISBN
Anotace

překlad a úvod Alessandro Marini


Název publikace
Italská čítanka
Autoři
Jiří Špička (vyd.)
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2008
Nakladatel
Gutenberg
Počet stran
ISBN
Anotace

2007

Název publikace
Humanitas Latina in Bohemis
Autoři
Giorgio Cadorini – Jiří Špička (vyd.)
Místo vydání
Kolín-Treviso
Rok vydání
2007
Nakladatel
Albis-Fondazione Cassamarca
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách
Autoři
Marie Voždová – Jiří Špička – Jiří Šrámek
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2007
Nakladatel
Vydavatelství Univerzity Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

2006

Název publikace
Dalla letteratura al film (e ritorno) [=AUPO-Philologica 88, Romanica Olomucensia, XVI]
Autoři
Alessandro Marini – Jiří Špička – Lenka Kováčová (vyd.)
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2006
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Pirandello e i Taviani. Dall´ allegorismo di “Novelle per un anno” al simbolismo problematico di “Kaos”
Autoři
Alessandro Marini
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2006
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

2004

Název publikace
Italské reálie
Autoři
Jiří Špička
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2001. 2. vyd. 2004.
Nakladatel
Fraus
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Mé tajemství
Autoři
Petrarca
Místo vydání
Rok vydání
2004
Nakladatel
Počet stran
ISBN
Anotace

1999

Název publikace
Agostino, Francesco, Verità. Chi è chi nel Secretum di Petrarca.
Autoři
Jiří Špička
Místo vydání
Praha
Rok vydání
1999
Nakladatel
Istituto Italiano di Cultura
Počet stran
ISBN
Anotace

1998

Název publikace
ITALIA 2000: pacchetto didattico multimediale per l′insegnamento dell′italiano come lingua straniera, coautore.
Autoři
kolektiv autorů vč. Patrizia Alberta Andreauxe
Místo vydání
Milano
Rok vydání
1998
Nakladatel
Giunti
Počet stran
ISBN
Anotace