Publikace

Pracovníci olomoucké italianistiky publikují v prestižních světových vědeckých časopisech a sbornících. Podrobný seznam publikací je uveden u jmen vyučujících v odkazu personalia. Zde připomínáme alespoň některé významné a oblíbené monografické publikace.

2017

Název publikace
Perché scrivere? Motivazioni, scelte, risultati
Autoři
Francesco Bianco and Jiří Špička
Místo vydání
Firenze
Rok vydání
2017
Nakladatel
Cesati
Počet stran
ISBN

Název publikace
Colonie letterarie, Immagini dell'Africa italiana dalla fine del sogno imperiale agli anni Sessanta
Autoři
Barbara Tonzar
Místo vydání
Rok vydání
Nakladatel
Počet stran
ISBN
Anotace

2014

Název publikace
Výstup na Mont Ventoux
Autoři
Francesco Petrarca
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2014
Nakladatel
Vyšehrad
Počet stran
ISBN
Anotace

překlad Jan Janoušek, úvod a kometnář Jiří Špička, doslov Tomáš Nejeschleba


Název publikace
Ars conceptus – vnitřní prostor
Autoři
Jan F. Pavlíček
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2014
Nakladatel
Centrum experimentálního divadla
Počet stran
ISBN
Anotace

Na konci loňského roku byla vydána kniha Jana F. Pavlíčka Ars Conceptus – Vnitřní prostor. Publikaci vydalo Centrum experimentálního divadla, p. o. za podpory Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci jejích grantových programů – Institucionálního rozvojového plánu – V. Excelence vzdělávání. Základním smyslem projektu, jenž dostal jméno Ars Conceptus – Vnitřní prostor, bylo pochopení problematiky vnitřního prostoru, jak je nazírán a pojímán jednotlivými tvůrci a jakých je schopen interpretací. Pro možnost zpracovat takovouto látku bylo nutné jasně vymezit kritéria zájmu. Kvůli ucelenosti byl celý projekt vytýčen malbou s orientací na hlediska obsahová a stylová. Pojímání tématu bylo řešeno v těchto rovinách: fantaskno, vnitřní struktura a abstraktní geometrie. První kategorii zastupuje Josef Bubeník, druhou Tomáš Medek a poslední Vladimíra Sedláková. Každý z autorů má k myšlence vnitřního prostoru svůj svébytný a zcela odlišný přístup.Během roku 2012 byly realizovány v galerii brněnského HaDivadla autorské výstavy všech třech výtvarníků s úkolem pojmout vnitřní prostor. Kniha Ars Conceptus vychází z praktického zpracování tohoto tématu jednotlivými umělci, kteří si museli tuto problematiku uvědomit a pojmout způsobem, který odpovídal zadání projektu Ars Conceptus – Vnitřní prostor. Charakterem jednotlivých výstavních výstupů byla koncepční celistvost, naopak porovnání všech tří výstupů nabídlo velmi bohatou interpretační možnost vnitřního prostoru, která vedla až ke ztotožnění s vnitřním světem. Při výběru jednotlivých umělců byla zohledněna i jejich provenience. Všichni tři tvůrci mají bohatou mezinárodní zkušenost, přesto můžeme tvrdit, že svůj autorský život spojují s městem Brnem.

Další ze záměrů knihy je zaplnit mezery o umělcích, kteří spolupracují v nadnárodním kontextu, mají bohatou výstavní činnost, jejich tvorba má stylovou profilaci a může být označena nejen za původní, ale v jistém smyslu i zásadní. Zpracování jednotlivých studií nebylo vedeno snahou popsat formální kritéria a jejich detailní rozbor, nýbrž poukázat na souvislosti internacionální i místní. Dále byl brán zřetel na hlediska stylová a umělecké zázemí předních světových tvůrců (studie Donalda Judda, Arthura Schwarze, ap.), jejichž myšlenky se logicky odráží i v našem prostředí.


Název publikace
Petrarca v Provence: údolí, město, hora
Autoři
Jiří Špička
Místo vydání
Olomouci
Rok vydání
2014
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Letteratura Italiana: Del Medioevo E Del Rinascimento
Autoři
Jiří Špička a kolektiv
Místo vydání
Rok vydání
2014
Nakladatel
Počet stran
ISBN
Anotace

2013

Název publikace
Bertolucci. Il cinema, la letteratura. Il caso "Prima della rivoluzione"
Autoři
Alessandro Marini
Místo vydání
Alessandria
Rok vydání
2013
Nakladatel
Falsopiano
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Boccaccio 2013. Poetika Dekameronu a dva způsoby, jak být člověkem
Autoři
Jiří Špička – Marcello Bolpagni – Lenka Kováčová
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2013
Nakladatel
Univerzita Palackého v Olomouci
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Griselda
Autoři
Giovanni Boccaccio
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Nakladatel
Vyšehrad
Počet stran
ISBN
Anotace

překlad Lenka Kováčová, komentář a doslov Jiří Špička

2010

Název publikace
Petrarca: homo politicus
Autoři
Jiří Špička
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2010
Nakladatel
Argo
Počet stran
ISBN
Anotace

2009

Název publikace
Bludiště seznamů
Autoři
Umberto Eco
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2009
Nakladatel
Argo
Počet stran
ISBN
Anotace

 přel. Lenka Kováčová a kol.

2008

Název publikace
Blues per una ragazza pazza
Autoři
Václav Hrabě
Místo vydání
Novi Ligure
Rok vydání
2008
Nakladatel
Puntoacapo
Počet stran
ISBN
Anotace

překlad a úvod Alessandro Marini


Název publikace
Italská čítanka
Autoři
Jiří Špička (vyd.)
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2008
Nakladatel
Gutenberg
Počet stran
ISBN
Anotace

2007

Název publikace
Humanitas Latina in Bohemis
Autoři
Giorgio Cadorini – Jiří Špička (vyd.)
Místo vydání
Kolín-Treviso
Rok vydání
2007
Nakladatel
Albis-Fondazione Cassamarca
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách
Autoři
Marie Voždová – Jiří Špička – Jiří Šrámek
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2007
Nakladatel
Vydavatelství Univerzity Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

2006

Název publikace
Dalla letteratura al film (e ritorno) [=AUPO-Philologica 88, Romanica Olomucensia, XVI]
Autoři
Alessandro Marini – Jiří Špička – Lenka Kováčová (vyd.)
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2006
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Pirandello e i Taviani. Dall´ allegorismo di “Novelle per un anno” al simbolismo problematico di “Kaos”
Autoři
Alessandro Marini
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2006
Nakladatel
Univerzita Palackého
Počet stran
ISBN
Anotace

2004

Název publikace
Italské reálie
Autoři
Jiří Špička
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2001. 2. vyd. 2004.
Nakladatel
Fraus
Počet stran
ISBN
Anotace

Název publikace
Mé tajemství
Autoři
Petrarca
Místo vydání
Rok vydání
2004
Nakladatel
Počet stran
ISBN
Anotace

1999

Název publikace
Agostino, Francesco, Verità. Chi è chi nel Secretum di Petrarca.
Autoři
Jiří Špička
Místo vydání
Praha
Rok vydání
1999
Nakladatel
Istituto Italiano di Cultura
Počet stran
ISBN
Anotace

1998

Název publikace
ITALIA 2000: pacchetto didattico multimediale per l′insegnamento dell′italiano come lingua straniera, coautore.
Autoři
kolektiv autorů vč. Patrizia Alberta Andreauxe
Místo vydání
Milano
Rok vydání
1998
Nakladatel
Giunti
Počet stran
ISBN
Anotace