Prof. Mgr.Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633354
Pracoviště:
Katedra romanistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.45
Pracovní zařazení:
Profesor - proděkanka
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Člen AS fakulty (1. 2. 2003 – 31. 1. 2009)
ČLÁNEK
Zajícová L. Bibliografía de Jiří Černý (1974–2014). Romanica Olomucensia. 2016.
Zajícová L. El profesor Jiří Černý octogenario. Romanica Olomucensia. 2016.
Zajícová L. Prof. Jiří Černý slaví osmdesátiny. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc Online. 2016.
Zajícová L. Jezuitské misie a latinskoamerická současnost. Katolický týdeník. 2013.
Zajícová L. La Ley de Lenguas paraguaya de 2010: Evolución y análisis. Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana. 2012.
Zajícová L. El contacto y el deterioro en la morfología nominal del checo inmigrante en Paraguay. Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana. 2010.
Zajícová L. Juan C. Godenzzi: En las redes del lenguaje. Cognición, discurso y sociedad en los Andes. Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana. 2008.
Zajícová L. 52.º Congreso Internacional de Americanistas en Sevilla. Ibero-Americana Pragensia. 2008.
Zajícová L. El reciente desarrollo en las políticas lingüísticas en Paraguay. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
Zajícová L. Hamaca Paraguaya 02. Cinepur. 2007.
Zajícová L. La decadencia de las lenguas en el siglo XXI. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
Zajícová L. Paraguayský den na Katedře romanistiky FF UP. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2007.
Zajícová L. Indiánské jazyky Latinské Ameriky v texaském Austinu. Slovo a slovesnost. 2006.
Zajícová L. El desplazamiento lingüístico en la región del Titicaca: historia y actualidad. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2005.
Zajícová L. Indiánské jazyky v kontaktu se španělštinou. Slovo a slovesnost. 2005.
Zajícová L., Černý J. Setkání romanistů. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2005.
Zajícová L. 51. mezinárodní kongres amerikanistů v Santiagu de Chile. Časopis pro moderní filologii. 2004.
Zajícová L. Jazyky a lingvistika v Paraguayi. Slovo a slovesnost. 2003.
Zajícová L. Las lenguas muertas de Hispanoamérica: Un sondeo ecolingüístico. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2003.
Zajícová L. Las Reducciones del Paraguay: Historia de las misiones jesuíticas entre los guaraníes en el Paraguay colonial. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2001.
Zajícová L. Cómo los guaraníes sofocaron la rebelión comunera de Asunción: El Paraguay desde las Ordenanzas de Alfaro hasta la 'revolución comunera' del obispo Cárdenas (1611-1649). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2000.
Zajícová L. Algunos aspectos de las Reducciones jesuíticas del Paraguay: La organización interna, las artes, las lenguas y la religión. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zajícová L. Formas de hispanización en el checo inmigrante en Paraguay. In Casanova Herrero E., Calvo Rigual C. (Eds.) Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas. Valencia 2010. 2013.
Zajícová L. Tras las huellas de una traducción excepcional: Reportaje al pie de la horca de Julius Fučík en guaraní. In Alchazidu A., Stehlík P. (Eds.) Setkání hispanistů / Encuentro de Hispanistas Brno 2012. 2013.
Zajícová L. Innovación y cambio en el proceso de desplazamiento lingüístico. In Cestero Mancera AM., Molina Martos I., Paredes García F. (Eds.) La lengua, lugar de encuentro: Actas del XVI Congreso Internacional de la Alfal. 2012.
Zajícová L. Logros y escollos de la nueva Ley de Lenguas en Paraguay. In Haboud M., Ostler N. (Eds.) Endangered Languages: Voices and Images. 2011.
Zajícová L. Jazykové postoje a problematika jejich zkoumání. Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge". 2008.
Zajícová L. Názvy pro příbuzenské vztahy v guaraní a otázky spojené s jejich standardizací. Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov. 2008.
Zajícová L. Las variables sociales y las perspectivas del guaraní en la situación del contacto con el castellano. In Valencia A. (Eds.) XIV Congreso Internacional de la ALFAL: Actas. 2006.
Zajícová L. Židovská filozofie: stručný přehled pojetí, témat, periodizace, představitelů. Úvod do studia judaistiky: Sborník přednášek (Ed. Jakub Guziur). 2006.
Zajícová L. Vliv židovské mystiky v díle svaté Terezie z Ávily. Přibyl V., Přibylová D. (ed):Slánské rozhovory 2004: Španělsko: Filosofie, teologie, dějiny umění, literatura. 2005.
Zajícová L. Comparación de las políticas lingüísticas en dos lugares de la zona guaranítica: Itapúa (Paraguay) y Misiones (Argentina). In Sánchez Corrales VM. (Eds.) XIII Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL): Actas. 2004.
KNIHA - CELEK
Zajícová L. Český jazyk v Paraguayi: Studie o jazykovém kontaktu a zániku. Český jazyk v Paraguayi: Studie o jazykovém kontaktu a zániku. 2009.
Zajícová L. El bilingüismo paraguayo: Usos y actitudes hacia el guaraní y el castellano. El bilingüismo paraguayo: Usos y actitudes hacia el guaraní y el castellano. 2009.
"Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry" (1 Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. In Chalupa P., Zajícová L. (Eds.) "Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry" (1 Tim 1,5): Studie věnované Ladislavu Tichému k 60. narozeninám. 2008.
Bibliography of American Literature in Czech Translations: Books, Non-Periodical Publications, Periodicals with up to Twelve Issues a Year, Samizdat and Exile Periodicals and Fanzines to 1997. In Zajícová L. (Eds.) Bibliography of American Literature in Czech Translations: Books, Non-Periodical Publications, Periodicals with up to Twelve Issues a Year, Samizdat and Exile Periodicals and Fanzines to 1997. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Zajícová L. Czech Immigrants in Paraguay: An Overview of their History and Language. In Hingarová VV., Jensen EM. (Eds.) Trans-Atlantic Migration: Czech and Scandinavian Perspectives on History, Literature, and Language. 2017.
Zajícová L. El jopara: la cara descubierta del guaraní paraguayo. In Zimmermann K. (Eds.) Prácticas y políticas lingüísticas: Nuevas variedades, normas, actitudes y perspectivas. 2014.
Zajícová L. Lingvistická antropologie. Integrální antropologie. 2014.
Zajícová L. Perspectivas actuales para abordar la relación entre lengua y política en América Latina: presentación. Lengua y política en América Latina: perspectivas actuales. 2014.
Zajícová L. Language contact, language decay and morphological change. Morphologies in Contact. 2012.
Zajícová L. Differences in incorporation of Spanish elements in Guarani texts and Guarani elements in Spanish texts in Paraguayan newspapers. In Chamoreau C., Estrada Fernández Z., Lastra Y. (Eds.) A New Look at Language Contact in Amerindian Languages. 2010.
Zajícová L. Czech-Argentinean Encounters in the Area of Linguistic and Literary Studies. Society of Information and Communication: Emerging Technologies and their Applications in Society and Arts. 2009.
Zajícová L. Diferentes formas del jopara. Contacto lingüístico y la emergencia de variantes y variedades lingüísticas. 2009.
Zajícová L. Grammatical changes in Czech spoken by the immigrant community in Paraguay: first examples. Recherches fonctionelles et structurales 2009. 2009.
Zajícová L. Loukotka, Čestmír. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Zajícová L. Vrhel, František. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Zajícová L. Zajícová, Lenka. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. 2008.
Zajícová L. Algunas influencias del castellano en el guaraní paraguayo. In . (Eds.) Dinámica lingüística de las lenguas en contacto. Ed. Claudine Chamoreau a Yolanda Lastra. 2006.
Zajícová L. Ekolingvistika vs. důsledky jazykových kontaktů. In . (Eds.) Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis? 2006.
Zajícová L. El castellano en el contexto de la emancipación del guaraní: Un estudio regional en Itapúa (Paraguay). In . (Eds.) El espanol en América: Aspectos teóricos, particularidades, contactos. Ed. Volker Noll, Klaus Zimmermann a Ingrid Neumann-Holzschuh. 2005.
Zajícová L. Jazykový kontakt a konflikt v Paraguayi. In . (Eds.) Jazyky v kontaktu/ jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 2005.
Zajícová L. Tendencias en el uso del guaraní y del castellano en Paraguay. In . (Eds.) Studia romanistica. 2005.
Zajícová L. Actitudes y usos del guaraní en Paraguay. Lenguas vivas en América Latina / Llengües vives a l'America Llatina. 2004.
E. ELORDUY, Francisco Suárez: Filosof, teolog, právník [ELEUTERIO ELORDUY, Suárez, Francisco]. In Zajícová L. (Eds.) Mají jezuité vlastní morálku? Studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi & teologovi. 2004.
F. RODRÍGUEZ BARBERO, Suarezianismus. In Zajícová L. (Eds.) Mají jezuité vlastní morálku? Studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi & teologovi. 2004.
Zajícová L. El guaraní, el castellano y el portugués en Misiones (Argentina): aspectos históricos, políticos, educativos. In Estébanez Calderón D., Fernández Couceiro E., Córdoba Rodríguez F. (Eds.) El hispanismo en la República Checa IV. 2002.
Zajícová L. Interacción entre espanol y guaraní: Desarrollo histórico y situación actual. In Estébanez Calderón D. (Eds.) El hispanismo en la República Checa II. 2001.
ABSTRAKT
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zajícová L. Český jazyk v Paraguayi. 2012.
Zajícová L. El checo como lengua inmigrante en Paraguay. Lengua española, educación y migración. 2009.
Zajícová L. Paraguay. Cyklus přednášek. 2008.
Zajícová L. El español hablado en Paraguay. Universidad Autónoma de Madrid. 2007.
Zajícová L. Jazykový kontakt v Paraguayi: podoby, politika, perspektivy. Středisko ibero-amerických studií, FF UK Praha. 2007.
Zajícová L. Paraguay: nación bilingüe. Aspectos sociolingüísticos. Universidad Autónoma de Madrid. 2007.
Zajícová L. Paraguay od jezuitských redukcí po současnost II. cyklus hostovských přednášek. 2006.
Zajícová L. Perspectivas del guaraní. Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. 2006.
Chalupa J., Zajícová L. Židé ve Španělsku. cyklus hostovských přednášek. 2006.
Zajícová L. Paraguay od jezuitských redukcí po současnost I. cyklus hostovských přednášek. 2005.
Zajícová L. Vzdálená Paraguay. 15. Akademické týdny. 2005.
Zajícová L. Národní obrození po paraguaysku: Proces emancipace jazyka guaraní. Výroční zasedání Latinskoamerické společnosti, Středisko ibero-amerických studií, FF UK. 2004.
Zajícová L. Židovská filozofie: pojetí, témata, periodizace. Kabinet judaistiky, FF UP. 2004.
Zajícová L., Barteček I. La América de los Austrias y la Europa Central. 2003.
SBORNÍK - CELEK
.. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana: Theologica Olomucensia, vol. 7. In Zajícová L. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana: Theologica Olomucensia, vol. 7. 2006.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana: Theologica Olomucensia. In Zajícová L. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana: Theologica Olomucensia. 2005.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia. In Zajícová L. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana, Theologica Olomucensia. 2003.
Studia theologica 3. In Zajícová L. (Eds.) Studia Theologica. 2001.
Studia theologica 4. In Zajícová L. (Eds.) Studia Theologica. 2001.
Studia theologica 5. In Zajícová L. (Eds.) Studia Theologica. 2001.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Zajícová L. Křesťanské ozvěny: Křesťanství a islám. Český rozhlas Olomouc, 30. 9. 2001. .
Zajícová L. Indiánská literatura. rozhlasový literární magazín Braque Sylvy Ceballosové. 2005.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
RECENZE
Zajícová L. Bartomeu Meliá, Luis Farré y Alfonso Pérez: El guaraní a su alcance. Asunción: CEPAG - Centro de Estudios Paraguayos "Antonio Guasch", 1992. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Romanica Iberoamericana. 2001.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Zajícová L. Itinera Latinitas. 2007.
Zajícová L. . 2004.
Zajícová L. . 2004.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Zajícová L. Las vocales españolas en la interlengua de hablantes checos. Las vocales españolas en la interlengua de hablantes checos. 2016.
Zajícová L. Vlastimil Rataj: Andská španělština jako produkt kontaktu s kečuánštinou a ajmarštinou. Andská španělština jako produkt kontaktu s kečuánštinou a ajmarštinou. 2014.
Zajícová L. Miroslav Valeš a Slavomír Míča (eds.): Diversidad lingüística del español. Miroslav Valeš a Slavomír Míča (eds.): Diversidad lingüística del español. 2013.
Zajícová L. Anna Mištinová: Teoretické aspekty variantnosti slovní zásoby v americké španělštině. Teoretické aspekty variantnosti slovní zásoby v americké španělštině. 2012.
Zajícová L. Eva Johnson: Latina Voices. Latina Voices. 2011.
Zajícová L. Vendula Vlková Hingarová: La administración del lenguaje del náhuatl en México. La administración del lenguaje del náhuatl en México. 2011.
Zajícová L. Slovník amerikanismů Richard: Las letras G, L, LL, N, T. Bakalářská diplomová práce Anny Kozánkové: Slovník amerikanismů Richard: Las letras G, L, LL, N, T. 2010.
Zajícová L. Španělsko-český slovník hispanoamerikanismů DRAE, T - Y. Magisterská diplomová práce Bc. Ivy Řihoškové: Španělsko-český slovník hispanoamerikanismů DRAE, T - Y. 2010.
PROJEKT
CHALUPA J., Zajícová L. Židé a Španělsko. FRVŠ. 2006.
PŘEKLAD
Zajícová L. Ivo Barteček: Nota final. Ivan Kupčík: Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci. 2010.
Zajícová L. Andělé a démoni. Umberto Eco: Bludiště seznamů. 2009.
Corradino, S.: Kircher, Athanasius. In Zajícová L. (Eds.) Odvaha k mezerám. 2008.
Poutník: Vlastní životopis sv. Ignáce z Loyoly. In: Souborné dílo sv. Ignáce z Loyoly. In Zajícová L. (Eds.) El Peregrino: Autobiografía de S. Ignacio de Loyola.Překl. a pozn. Jaroslav Ovečka SJ. Red., opr. a pozn. dopl. Lenka Zajícová. 2. vyd. 2005.
Zajícová L. Eleuterio Elorduy: Francisco Suárez: Filosof, teolog, právník. In Zajícová L. (Eds.) Mají jezuité vlastní morálku? Studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi & teologovi. Ed. Michal Altrichter. 2004.
Zajícová L. Eleuterio Elorduy: Francisco Suárez: Filosof, teolog, právník. In Zajícová L. (Eds.) Mají jezuité vlastní morálku? Studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi & teologovi. Ed. Michal Altrichter. 2004.
Zajícová L. Francisco Rodríguez Barbero: Suarezianismus. In Zajícová L. (Eds.) Mají jezuité vlastní morálku? Studie o Franciscu Suárezovi (1548?1617), právníkovi, filosofovi & teologovi. Ed. Michal Altrichter. 2004.
Zajícová L. Francisco Rodríguez Barbero: Suarezianismus. In Zajícová L. (Eds.) Mají jezuité vlastní morálku? Studie o Franciscu Suárezovi (1548?1617), právníkovi, filosofovi & teologovi. Ed. Michal Altrichter. 2004.
Jon Sobrino: Jesucristo el Libertador. In Zajícová L. (Eds.) Teologický sborník. 1995.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Gutiérrez Rubio E., Holeš J., Zajícová L. Romanica Olomucensia 28.1. Romanica Olomucensia. 2016.
kolektiv a. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas theologica Cyrillo-Methodiana. Theologica olomucensia. In Zajícová L. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2011.
kolektiv a. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas theologica Cyrillo-Methodiana. Theologica olomucensia. In Zajícová L. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2011.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana: Theologica olomucensia 9. In Zajícová L. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2008.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Theologica Cyrillo-Methodiana: Theologica olomucensia 8. In Zajícová L. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2007.
VEDENÍ PRÁCE
Zajícová L. Apogeo y caída de los aztecas. Apogeo y caída de los aztecas. 2010.
Zajícová L. Las etnias indígenas del Ecuador. Las etnias indígenas del Ecuador. 2010.
Zajícová L. Los rasgos fonéticos del inglés de los estudiantes espanoles. Los rasgos fonéticos del inglés de los estudiantes espanoles. 2010.
Zajícová L. La formación de spanglish como un fenómeno social ocasionado por la inmigración de hispanohablantes a los Estados Unidos. La formación de spanglish como un fenómeno social ocasionado por la inmigración de hispanohablantes a los Estados Unidos. 2009.
Zajícová L. El catalán, el valenciano y el balear (mallorquín) - ?Son lenguas diferentes? La situación lingüística actual en las tres Comunidades Autónomas. El catalán, el valenciano y el balear (mallorquín) - ?Son lenguas diferentes? La situación lingüística actual en las tres Comunidades Autónomas. 2008.
Zajícová L. La situación lingüística de México. El contacto entre el náhuatl y el espaňol. La situación lingüística de México. El contacto entre el náhuatl y el espaňol. 2008.
Zajícová L. Panorámica sociolingüística y normalización de la lengua gallega. Panorámica sociolingüística y normalización de la lengua gallega. 2008.
Zajícová L. La construcción simbólica del Estado durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. La construcción simbólica del Estado durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. 2007.
Zajícová L. Vocabulario espaňol-checo y checo-espaňol de la escalada y de los parques de aventura. Los parques de aventura en Espaňa. Vocabulario espaňol-checo y checo-espaňol de la escalada y de los parques de aventura. Los parques de aventura en Espaňa. 2007.
Zajícová L. Educación bilingüe intercultural en la Amazonía peruana y en al tribu Shipibo-conibo. Educación bilingüe intercultural en la Amazonía peruana y en al tribu Shipibo-conibo. 2006.
Zajícová L. La Religión y la Mitología de los Aztecas. La Religión y la Mitología de los Aztecas. 2006.
Zajícová L. Bilingüismo en Perú: Historia y situación actual. Bilingüismo en Perú: Historia y situación actual. 2005.
Zajícová L. Léxico Canario. Léxico Canario. 2005.
Zajícová L. Traducción de la serie de televisión El Chavo del Ocho. Traducción de la serie de televisión El Chavo del Ocho. 2005.
Zajícová L. El espaňol en los periódicos nacionales y regionales cubanos. El espaňol en los periódicos nacionales y regionales cubanos. 2004.
Zajícová L. Historia del pensamiento cristiano en Espaňa desde los principios hasta la Edad Media. Historia del pensamiento cristiano en Espaňa desde los principios hasta la Edad Media. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Klára BACHURKOVÁ FIF Filologie 2013
Liana HOTAŘOVÁ FIF Filologie 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.