Státní rigorózní zkouška

Katedra romanistiky nabízí možnost získání akademického titulu PhDr. v oborech

  • francouzská,
  • italská,
  • portugalská
  • a španělská filologie.

Titulu je možno dosáhnout po ukončení rigorózního řízení, které se skládá ze státní rigorózní zkoušky, zkoušky z filozofie a obhajoby rigorózní práce. Rigorózní řízení je otevřeno absolventům magisterského stupně výše zmíněných či příbuzných oborů.

Veškeré detaily o rigorózním řízení jsou k dispozici na adrese: 
https://www.ff.upol.cz/uchazecum/statni-rigorozni-zkouska/

Pro více informací je možné obrátit se přímo na předsedkyni státní rigorózní komise doc. PhDr. Marii Voždovou, Ph.D. na adrese: marie.vozdova@upol.cz