Doktorské studium

Katedra romanistiky zajišťuje postgraduální doktorské (Ph.D.) studium v oboru Románské jazyky a Románské literatury. Doktorský studijní program je po splnění příslušných přijímacích zkoušek otevřený absolventům magisterského stupně románsky orientovaných filologických oborů. Více informací naleznete na: https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/

Oborové rady

https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/authorities/obor_rady/oborrady_vsechny.pdf

 

Obor Románské jazyky

       

Prezenční studium

 • Rosalía Calle Bocanegra, MA (školitel: doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D.)
 • Mgr. Stefania Elisa Ghezzi (školitel: Samuel Henri Bidaud, PhD, konzultant: Francesco Bianco, Ph.D., cotutelle: prof. Sergio Lubello, Universitá degli Studi di Salerno)
 • Marina Estefania Guevara M.A. (školitelka: prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.)
 • Mgr. Gabriel Kýr (školitel: doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D.)
 • Mgr. Kateřina Lamaczová (školitel: doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D.) 
 • Brenda Berenice Larios Loza, M.A. (školitelka: prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.)
 • Mgr. Stanislav Pisklák (školitelka: Mgr. Fanny Lafontaine, Ph.D.) 
 • Mgr. Daniela Podhajská (školitelka: prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D., cotutelle: prof. Antonio Manjón-Cabeza Cruz, Universidad de Granada)
 • Mgr. Barbora Povová (školitelka: prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.)
 • Mgr. Benedetto Russo (školitel: Francesco Bianco, Ph.D., cotutelle: prof. Elisa De Roberto, Università degli Studi Roma Tre)
 • Mgr. Martin Růžička (školitel: doc. Mgr. Jan Holeš, Ph.D., cotutelle: prof. Bruno Courbon, Université Laval)
 • Mgr. Petr Šlechta (školitel: doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D.) - studium přerušeno
 • Mgr. Olga Usenko (školitelka: doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.) - studium přerušeno

 

Kombinované studium

 • Mgr. Petra Dokládalová (školitel: prof. PhDr. Jiří Černý, CSc.)
 • Mgr. Jana Fabová (školitelka: prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.) - studium přerušeno
 • Mgr. Eva Gawlasová (školitel: doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D.)
 • Mgr. Dalibor Horváth (školitel: Mgr. Radim Zámec, Ph.D.)
 • Mgr. Lenka Kováčová (školitelka: Mgr. Katarína Klimová, Ph.D.)
 • Mgr. Kateřina Krejčí (školitelka: Mgr. Fanny Lafontaine, Ph.D.) - studium přerušeno
 • Mgr. Marco Petolicchio (školitel: Francesco Bianco, Ph.D., cotutelle: prof. Antonio Fábregas, Universitetet i Tromsø)
 • Mgr. Pavlína Žídková (školitelka: prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.) 

 

Osnova badatelského záměru v rámci přijímacího řízení (viz www.ff.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/doktorske-studium-phd/) je požadována v rozsahu nejméně 1 normostrany.

Obor Románské literatury

Prezenční studium

 • Mgr. Martina Bařinová (školitelka Mgr. Markéta Riebová, Ph.D.)
 • Mgr. Juan Pablo Bertazza (školitel: doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.)
 • Mgr. Pavla Bruncová (školitelka: doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.) - studium přerušeno
 • Mgr. Kristína Ceferová (školitelka: PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D.)
 • Mgr. Chiara Coriolano (školitel: doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.) - studium přerušeno
 • Mgr. Diego Samuelle Guillen (školitel: doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.)
 • Mgr. Zuzana Jurajdová (školitel doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.)
 • Mgr. Tereza Hemzová (školitelka: doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.) - studium přerušeno
 • Mgr. Libuše Horská (školitelka: doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.)
 • Mgr. Linda Krausová (školitelka: doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.)
 • Mgr. Paolo Tabacchini (školitel: doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.)
 • Mgr. Roberta Tasso (školitel prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.)
 • Mgr. Daniela Zelková (školitel: doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D., konzultantka: PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D.)

Kombinované studium

 • Mgr. Miroslava Ferrarová (školitel: doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.) - studium přerušeno
 • Mgr. Benjamin Hildenbrand (školitelka: doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.) 
 • Mgr. Jakub Hromada (školitel: doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.) - studium přerušeno
 • Mgr. Cristina Manzi (školitel prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.)
 • Mgr. Eva Skříčková (školitel: doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.) - studium přerušeno

Doktorská zkouška z francouzského jazyka

Doktorská zkouška ze španělského jazyka

Doktorská zkouška z portugalského jazyka

Databáze mezinárodně uznávaných periodik

Výběr relevantních časopisů z databází ERIH, SCOPUS a Web of Science pro jednotlivé obory doktorského studia:

DSP Románské jazyky

Francouzský jazyk

Španělský jazyk

Italský jazyk

Portugalský jazyk

DSP Románské literatury

Francouzská literatura

Španělská literatura

Italská literatura

Portugalská literatura