Studentští zástupci

Studenti Katedry romanistiky se mohou obracet se svými připomínkami, návrhy či stížnostmi týkajícími se studia nebo jednotlivých kurzů na své studentské zástupce, kteří poté budou tyto podněty řešit s vedením katedry.

Francouzská filologie, APLEKO a OFHP
Jan Jelínek
 jan.jelinek04@upol.cz

Španělská filologie (bakalářské studium)
Markéta Klára Tužinská
marketaklara.tuzinska01@upol.cz

Španělská filologie (magisterské studium)
Zlata Kožaková
zlata.kozakov@gmail.com

Italská filologie
Lada Kočí
lada.koci01@upol.cz

Portugalská filologie
Daniela Gibalová
gibalovad@gmail.com