Mgr. Kateřina Ritterová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633345

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.54

odborný asistent

ČLÁNEK
Ritterová K. Borboletabirinto da poesia de Ondjaki. Études romanes de Brno. 2018.
Ritterová K. Tradução de algumas poesias de Cecília Meireles. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 2001.
Ritterová K. Évora. Lidé a země. 1999.
Ritterová K. Seminário da tradução literária portuguesa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Anglica. 1998.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Ritterová K. Florbela Espanca básnířka bolesti. In Šrámek J. (Eds.) 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Svobodová P., Ritterová K. A apresentacao da língua portuguesa nos manuais checos. In . (Eds.) Quo vadis, Romanistica. 2015.
Ritterová K. Diálogo poético do poema Solemnia Verba de Antero de Quental com o poema sinfónico homónimo de Luís de Freitas Branco. In Svobodová P. (Eds.) Manifestacoes de diversidade cultural na área da música, literatura, teatro e língua. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Ritterová K. O marido da adúltera. Portugueses de Papel. 2019.
Ritterová K. Os Traços do Nacionalismo na História da Música Brasileira. Reflexos da Política Brasileira na Cultura, Linguística e Literatura. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Burianová Z., Ritterová K., Svobodová P. Dny lusofonní kultury. 2019.
Burianová Z., Ritterová K., Svobodová P. Dny lusofonní kultury. 2018.
Burianová Z., Svobodová P., Ritterová K. Dny lusofonní kultury. 2017.
Ritterová K., Burianová Z., Svobodová P. Dny lusofonní kultury. 2016.
Burianová Z., Ritterová K., Svobodová P. Dny lusofonní kultury. 2015.
Burianová Z., Svobodová P., Ritterová K. Dny lusofonní kultury. 2015.
Burianová Z., Ritterová K., Svobodová P. Dny lusofonní kultury. 2014.
Burianová Z., Svobodová P., Ritterová K. Dny lusoffonní kultury. 2013.
Burianová Z., Svobodová P., Ritterová K. Dny lusofonní kultury. 2013.
Burianová Z., Svobodová P., Ritterová K. Dny lusofonní kultury. 2012.
Burianová Z., Ritterová K., Svobodová P. Dny Lusofonní kultury. 2012.
RITTEROVÁ K., Svobodová P. Dny lusofonní kultury. 2011.
RITTEROVÁ K., Svobodová P., BURIANOVÁ Z. Dny portugalské a brazilské kultury. 2011.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Ritterová K. Portugalská kultura. 2015.
VÝSTAVA
Ritterová K., Burianová Z., Zelková D. Kapverdy: ostrovy Santiago, São Vicente a Santo Antão“. 2019.
Burianová Z., Ritterová K. A(s) Estória(s) por um Fio. 2018.
Burianová Z., Ritterová K., Svobodová P. Michal Josephy: Kouzelný ostrov Mosambik. 2016.
Bartečková Nováková M., Burianová Z., Svobodová P., Ritterová K. Brasília Oscara Niemeyera. 2015.
Burianová Z., Ritterová K., Svobodová P. Escritores Diplomatas Portugueses. 2015.
Tichý M., Burianová Z., Svobodová P., Ritterová K. Tropické hádanky. 2014.
Ritterová K., Svobodová P., Burianová Z. Karafiátová revoluce v ulicích Lisabonu. 2013.
Svobodová P., Burianová Z., Ritterová K. Výstava Bié 2009. 2013.
Ritterová K., Svobodová P., Burianová Z. Krásy lusofonních zemí. 2012.
Svobodová P., Ritterová K., Burianová Z. Radosti a strasti života na ostrově Svatého Tomáše. 2012.
Svobodová P., RITTEROVÁ K. Hospital de Bonecas. 2011.
Svobodová P., BURIANOVÁ Z., RITTEROVÁ K. Viana do Castelo - Pouť k patronce námořníků. 2011.
Svobodová P., Ritterová K. Po stopách portugalských mořeplavců. 2007.
PROJEKT
Matoušková J., Burianová Z., De Aldama Ordóňez C., Gutiérrez Rubio E., Hromada J., Marini A., Nardoni V., Nemrava D., Ritterová K., Voždová M., Zajícová L., Adamcová B., Čandasová M., Ceferová K., Fabová J., Hemzová T., Lagazzi L., Petolicchio M., Russo BG., Samuelle Guillén D., Tabacchini P., Zavaglini C., Calle Bocanegra R. Románské literatury a jazyky: tradice, současné tendence a nové perspektivy. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2018.
Burianová Z., Voždová M., Matoušková J., Kadlec J., Nemrava D., Riebová M., Špička J., Bianco FU., Svobodová P., Ritterová K., Bazalová M., Stoszková A., Hemzová T., Havrda P., Skříčková E., Pace B., Abanto J., Iridiani H., Ceferová K., Zmetáková J., Hasalová A. Románské literatury a jazyky v transkontinentálním dialogu. FF UP v Olomouci. 2016.
PŘEKLAD
Ritterová K. Kniha sestry stesku. Charneca em Flor, Diário do Ultimo Ano, Cartas I, Cartas II. 1997.
VEDENÍ PRÁCE
Ritterová K. A traducao comentada dos contos escolhidos de Ondjaki. A traducao comentada dos contos escolhidos de Ondjaki. 2009.
Ritterová K. Proces překladu filmu "Maria Bethania - Música é perfume" s analýzou. Proces překladu filmu "Maria Bethania - Música é perfume" s analýzou. 2009.
Ritterová K. Traducao da Poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen. Traducao da Poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen. 2008.
Ritterová K. A traduçao comentada de quatro contos de Lygia Fagundes Telles. A traduçao comentada de quatro contos de Lygia Fagundes Telles. 2007.
Ritterová K. A tribo Guarani Mbyá e a sua mitologia. A tribo Guarani Mbyá e a sua mitologia. 2007.
Ritterová K. As traduçoes dos contos de Clarice Lispector com o comentário focalizando análise literária. As traduçoes dos contos de Clarice Lispector com o comentário focalizando análise literária. 2007.
Ritterová K. O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá: traducao para o checo com um comentário. O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá: traducao para o checo com um comentário. 2007.
Ritterová K. "Dorotéia" - A Farsa Irresponsável de Nelson Rodrigues - interpretaçao e traduçao tcheca comentada. "Dorotéia" - A Farsa Irresponsável de Nelson Rodrigues - interpretaçao e traduçao tcheca comentada. 2006.
Ritterová K. A traducao comentada do conto Relatório de Carlos de Rubem Fonseca. A traducao comentada do conto Relatório de Carlos de Rubem Fonseca. 2005.
Ritterová K. Komentovaný překlad povídky Idiotas que falam outra língua brazilského spisovatele Rubema Fonsecy. Komentovaný překlad povídky Idiotas que falam outra língua brazilského spisovatele Rubema Fonsecy. 2004.
Ritterová K. Os contos de fadas coba-verdianos. Os contos de fadas coba-verdianos. 2004.
Ritterová K. A Traduçao Comentada dos Contos Escolhidos de Mia Couto. A Traduçao Comentada dos Contos Escolhidos de Mia Couto. 2003.
Ritterová K. Komentovaný překlad. Komentovaný překlad. 2002.
Ritterová K. Florbela Espanca: O Avaidor (Análise do conto orientada para o simbolismo e a mitologia). Florbela Espanca: O Avaidor (Análise do conto orientada para o simbolismo e a mitologia). 2001.
Ritterová K. Komentovaný překlad povídek brazilského autora J. J. Veigy. Komentovaný překlad povídek brazilského autora J. J. Veigy. 2001.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Úvod do teorie literatury KRP/UTLN LS Se 1
Úvod do teorie literatury KRP/UTLN LS 1
Dějiny a kultura Portugalska KRP/DKPN LS 1
Dějiny a kultura Portugalska KRP/DKPN LS Se 1
Portugalská literatura 2 KRP/PL2N LS Se 1
Portugalská literatura 2 KRP/PL2N LS 1
Odborný seminář KRP/OSEM LS Se 0
Překl. cv. z port. 1 KRP/PCVP1 ZS Cv 2
Překl. cv. z port. 1 KRP/PCVP1 LS Cv 2
Překl. cv. z port. 2 KRP/PCVP2 ZS Cv 2
Překl. cv. z port. 2 KRP/PCVP2 LS Cv 2
Překl. cv. z port. 3 KRP/PCVP3 ZS Cv 2
Překl. cv. z port. 3 KRP/PCVP3 LS Cv 2
Překl. cv. z port. 4 KRP/PCVP4 ZS Cv 2
Překl. cv. z port. 4 KRP/PCVP4 LS Cv 2
Portugalská literatura 1 KRP/PLIT1 ZS 1
Portugalská literatura 1 KRP/PLIT1 ZS Se 1
Portugalská literatura 2 KRP/PLIT2 LS 1
Portugalská literatura 2 KRP/PLIT2 LS Se 1
Reálie Portugalska 1 KRP/RPO1 ZS 1
Reálie Portugalska 1 KRP/RPO1 ZS Se 1
Jazykový seminář portugalštiny 1 KRP/JS1 ZS Se 4
Reálie Portugalska KRP/RPN ZS Se 1
Reálie Portugalska KRP/RPN ZS 1
Úvod do teorie literatury KRP/TLIT LS Se 1
Úvod do teorie literatury KRP/TLIT LS 1
Překladový seminář z portugalštiny 1 KRP/PSP1 LS Se 2
Dějiny a kultura lusofonních zemí 1 KRS/DKL1 LS 1
Dějiny a kultura lusofonních zemí 1 KRS/DKL1 LS Se 1
Odborný seminář KRP/BOSEM LS Se 0
Diplomový seminář 1 KRP/BSEM1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KRP/BSEM1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRP/BSEM2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KRP/BSEM2 LS Se 0
Dějiny a kultura lusofonních zemí 1 KRP/DKL1 LS 1
Dějiny a kultura lusofonních zemí 1 KRP/DKL1 LS Se 1
Diplomový seminář 1 KRP/DSEM1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KRP/DSEM1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRP/DSEM2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KRP/DSEM2 LS Se 0
Jazykový seminář portugalštiny 1 KRP/J1SP1 ZS Cv 4
Jazykový seminář portugalštiny 2 KRP/J2SP1 LS Cv 4
Překlad beletristických textů 1 KRP/PBT1 ZS Se 2
Společnost a kultura lusofonních zemí 1 KRP/SKLU1 ZS 1
Společnost a kultura lusofonních zemí 1 KRP/SKLU1 ZS Se 1
Úvod do terorie literatury KRI/UTLN LS Se 1
Úvod do terorie literatury KRI/UTLN LS 1
Portugalská literatura 1 KRP/PL1N ZS 1
Portugalská literatura 1 KRP/PL1N ZS Se 1
Jazykový seminář portugalštiny 2 KRP/JS2 LS Se 4
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.