Mgr. Radim Zámec, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633352

Katedra romanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.44

Asistent

Kritická analýza diskurzu; vývoj španělského jazyka, dějiny jazykovědného myšlení v španělsky mluvících zemích; dějiny Kolumbie

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Diplomový seminář 1 KRS/MDS1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRS/MDS2 LS Se 0
Diplomový seminář 1 KRS/BDS1 LS Se 0
Diplomový seminář 1 KRS/BDS1N LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRS/BDS2 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRS/BDS2N LS Se 0
Odborný seminář KRS/BOSEM LS Se 0
Bakalářský seminář KRS/BSEM LS Se 0
Odborný seminář KRS/OSEM LS Se 0
Překladatelská stáž 1 KRS/PSTP1 ZS 0
Diplomový seminář KRS/DSEM LS Se 0
Diplomový seminář 1 KRS/DSEM1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KRS/DSEM2 LS Se 0
Vývoj španělského jazyka KRS/VJSPV ZS Se 1
Vývoj španělského jazyka KRS/VJSPV ZS 1

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.