Mgr. Radim Zámec, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633352
Pracoviště:
Katedra romanistiky
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
2.44
Pracovní zařazení:
Odborný asistent
Konzultační hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
úterý
09:30–11:30
2.44
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Analýza diskursu 1 KRS/AD1 ZS 1
Analýza diskursu 1 KRS/AD1 ZS Se 1
Analýza diskursu 2 KRS/AD2 LS 1
Analýza diskursu 2 KRS/AD2 LS Se 1
Další románský jazyk (španělština) 2 KRS/DRJ2 LS Cv 2
Další románský jazyk (španělština) 4 KRS/DRJ4 LS Cv 2
Fonetika a fonologie KRS/FF LS 1
Fonetika a fonologie KRS/FF LS Cv 1
Kritická analýza diskursu KZU/KADM ZS Se 2
Lexikologie španělštiny KRS/LESP ZS Se 1
Lexikologie španělštiny KRS/LESP ZS 1
Politika a latinskoamerický film KRS/PF ZS 0
Překladatelský seminář 1 KRS/PRS1 LS Se 2
Překladatelský seminář 2 KRS/PRS2 ZS Se 2
Překladatelský seminář 3 KRS/PRS3 LS Se 2
Rezervace místnosti KRS/REZMI ZS 25
Stylistika španělštiny KRS/STY ZS 1
Stylistika španělštiny KRS/STY ZS Se 1
Šp. pro ost. obory - mírně pokročilí 2 KRS/SOMP2 LS Cv 4
Šp. pro ostatní obory-začátečníci 2 KRS/SOZ2 LS Cv 4
Vybrané kapitoly ze šp. jazyka 1 KRS/VKSJ1 ZS Se 1
Vybrané kapitoly ze šp. jazyka 1 KRS/VKSJ1 ZS 1
Vybrané kapitoly ze šp. jazyka 2 KRS/VKSJ2 LS Se 1
Vybrané kapitoly ze šp. jazyka 2 KRS/VKSJ2 LS 1
Vybrané kapitoly ze španělské literatury KRS/KLITS LS 1
Vybrané kapitoly ze španělské literatury KRS/KLITS LS Se 1
Vývoj španělského jazyka KRS/VJSPJ ZS 1
Vývoj španělského jazyka KRS/VJSP ZS 1
Vývoj španělského jazyka KRS/VJSPJ ZS Se 1
Vývoj španělského jazyka KRS/VJSP ZS Cv 1
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.