Kombinované studium

Kombinované studium Italština a italská kultura

Katedra romanistiky nabízí navazující dvouletý magisterský program Italština a italská kultura také v kombinované formě. Tato forma umožňuje zájemcům studovat při zaměstnání a je kompromisem mezi dálkovým studiem italštiny a prezenční výukou.

Náplň kombinovaného studia je totožná s prezenční formou, ale jen zhruba polovina přímé výuky se koná přímo na místě, druhá polovina probíhá dálkově formou samostudia na základě materiálů a pokynů připravených vyučujícími.

Prezenční část studia se koná v dvoudenních blocích připadajících na pátky a soboty. Za jeden semestr se předpokládá 5 takovýchto bloků. Počet hodin se může v jednotlivých semestrech mírně lišit. Poslední, čtvrtý semestr studia je věnován převážně individuální přípravě diplomové práce. Dálkovou část studia si studenti organizují sami a spočívá především ve studiu připravených materiálů, o nichž pak probíhá diskuse během prezenční výuky.

V prezenční formě je tento program realizován ve formě maior, minor a samostatné studium, v kombinované formě existuje pouze samostatné studium, které není kombinováno s dalšími programy, studenti však mají v nabídce i jednotlivé vybrané předměty z jiných kombinovaných programů.

Těžištěm programu Italština a italská kultura je práce s jazykem – prohlubování znalosti italštiny a odborného jazyka, kultivování ústního a písemného projevu, porozumění dialektům a starším formám italštiny, překlad odborných, popř. uměleckých textů, základy tlumočení.

Program zároveň klade velký důraz na italskou kulturu v nejširším slova smyslu, tady na poznání italské společnosti, identity, regionalismu, životního stylu a hodnot, i na kulturu v užším významu, tedy na umělecké formy používající jazyk – literaturu, film, divadlo, výtvarné umění.

Téměř všechny předměty se vyučují v italštině. Jádro programu tvoří blok povinných předmětů:

Italský jazyk 1

Klíčová díla italské literatury, filmu a divadla

Italský jazyk 2

Moderní Itálie z pohledu literatury

Vývoj a dialekty italštiny

Teorie a metodika překladu

Jazykovědné metodologie

Překladatelský seminář 1

Odborná komunikace v italštině

Digitalizace v humanitních vědách

 

Volitelné předměty se týkají především různých oblastí italské kultury (literatura, kulturní epochy, překladové semináře, hudba, reálie, aj.), a jsou mezi nimi zařazeny i některé předměty z nabídky katedry romanistiky (dějiny a kultura románských zemí), katedry bohemistiky (současná čeština, knižní trh, digitální textové formáty), katedry psychologie (psycholingvistika) atd.

Přijímací řízení

Uchazeči absolvují motivační pohovor, během kterého se zjišťuje úroveň znalosti italštiny, orientace v italské literatuře a kultuře a předpoklady ke studiu. Uchazeč před pohovorem zasílá návrh projektu diplomové práce, kterou by chtěl během studia připravit. Tento projekt není závazný, uchazeč může následně zpracovávat zcela jiné téma, slouží však k tomu, aby přijímací komise posoudila úroveň uchazečova odborného a koncepčního myšlení.

Další informace o studiu italštiny na FF UP:

https://romanistika.upol.cz/italska-filologie/

http://newstudujitalstinu.upol.cz/

http://italianistica.upol.cz/

 

Garantem studia je prof. Jiří Špička, na kterého se můžete obrátit s případnými dalšími dotazy: jiri.spicka@upol.cz

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)