Harmonogram akademického roku

Upřesnění termínů na Katedře romanistiky pro obhajoby kvalifikačních prací v srpnu/záři:

termín odevzdání bakalářských a diplomových prací a jejich evidence do Portálu pro obhajoby v srpnu/září je 20. 6. 2019